SENZ Advocaten
Neem vandaag contact met ons op!

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Schade, ongelukken, medische fouten… Het komt nogal eens voor dat u iemand aansprakelijk stelt voor een ‘fout’. En het kan ook voorkomen dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld. U kunt ons dan inschakelen om uw juridische belangen te behartigen.

Op het bijzondere gebied van letselschade (na een ongeluk of als gevolg van een medische misser) gaat het om lastige vaak emotionele zaken, waarin medische en juridische aspecten samen een rol spelen bij de bepaling van de schade en de mogelijke vergoeding daarvan. Soms moet ook een tuchtprocedure tegen de behandelaar worden gestart. Per zaak zal op voorhand bekeken worden of er een mogelijke kans van slagen is.

De (letsel)schadepraktijk, en het verzekeringsrecht dat daarbij hoort, is een ingewikkeld juridisch terrein. Vaak zijn er grote ffinanciële belangen mee gemoeid, bijvoorbeeld door verlies aan inkomen, schade aan het lichaam of andere omvangrijke schade. Vaak kan in deze zaken worden onderhandeld. SENZ Advocaten kan u daarin bijstaan.